Razvojni Navigator

Politika privatnosti

Ova Pravila o privatnosti sastavni su dio Pravnih uvjeta web stranice woproms.com.

Izraz “Razvojni Navigator”, “WOTRA”, “pružatelj” ili “nas” ili “mi” odnosi se na vlasnika ove web stranice i voditelja obrade osobnih podataka čiji je službeni naziv “WOTRA d.o.o.”. sa sjedištem na adresi Donova cesta 2, SI-1215 Medvode, Slovenija. Matični broj društva je 1689339000, a mjesto registracije je u Ljubljani, Slovenija.

Pojam „vi“, „korisnik“, „kupac“, „pretplatnik“ odnosi se na posjetitelja ove web stranice kao i na (potencijalnog) pretplatnika odnosno kupca ili kupca jednog ili više proizvoda i usluga iz ponude ove web stranice.

Svrha naše Politike privatnosti je upoznati posjetitelje ove web stranice, korisnike, kupce, potencijalne kupce ili pretplatnike proizvoda i usluga iz ponude ove web stranice sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane WOTRA-e.

Naša Pravila o privatnosti odnose se na postupanje s informacijama koje dobivamo od vas kada posjetite i koristite ovu web stranicu ili nam date informacije na bilo koji drugi način (npr. u trenutku kupnje, narudžbe, upita itd.).

Nastavkom pregledavanja i korištenja ove web stranice slažete se s našim općim pravnim i prodajnim uvjetima, uključujući našu politiku privatnosti i kolačića koja uređuju naš odnos s vama u vezi s ovom web stranicom.

kontrolor podataka | prikupljeni osobni podaci | pravni temelj | svrha obrade | razdoblje zadržavanja | prijenos osobnih podataka | sloboda izbora | individualna prava | ostvarivanje prava

Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci

Voditelj obrade osobnih podataka u smislu kako je definirano važećim zakonodavstvom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka je tvrtka:

WOTRA d.o.o.
Donova cesta 2
SI-1215 Medvode
Slovenija
W: www.wotra.com

Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju ove Politike ili o pravima koja možete ostvariti koja proizlaze iz ove Politike, obratite nam se pisanim putem na bilo koji od sljedećih načina:

a) WOTRA d.o.o., Donova cesta 2, SI-1215 Medvode, Slovenija, s dodatkom ‘Zaštita osobnih podataka – razvojninavigator.com”;
b) E: privatnost /@/ razvojninavigator.com.

Vrste osobnih podataka koji se prikupljaju

WOTRA može prikupljati sljedeće osobne podatke u skladu sa svrhama navedenim u nastavku u ovoj Politici privatnosti:

 • osnovni kontakt podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail, država);
 • analitičke kumulativne ili anonimne informacije o korištenju web stranice i odgovor na naše e-mailove;
 • podatke koji su nam potrebni za sklapanje ugovora i/ili isporuku kupljenih proizvoda i usluga (podaci o kupcu, predmet kupnje, cijena, adresa dostave, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o računu i dr.);
 • podatke o autorima stručnih sadržaja s njihovim profilom, koje nam daje autor u svrhu predstavljanja autora;
 • ostale podatke koje korisnici ove web stranice unose u online obrasce koji su izrađeni prema specifičnoj namjeni pojedinog obrasca.

Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

U skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećoj pravnoj osnovi:

 • kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za kupljenu uslugu ili proizvod, spremanje podataka za porezne obveze);
 • gdje je obrada vaših osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora koji ste sklopili ili zato što ste htjeli da damo ponudu;
 • gdje ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka za određenu svrhu obrade, no uvijek imate pravo povući svoju privolu;
 • gdje imamo legitiman interes za obradu Vaših osobnih podataka.

Davanje osobnih podataka koji su nam potrebni za izvršenje ugovora je dobrovoljno. Podsjećamo vas da u slučaju da ne dostavite svoje osobne podatke koji su nam potrebni za pružanje naših usluga (npr. sklapanje ugovora, prijava za webinar), tu uslugu nećemo moći pružiti.

Davanje privole uvijek je dobrovoljno i bez ikakvih štetnih posljedica. Međutim, želimo vas podsjetiti da se određene usluge ne mogu pružati bez vašeg pristanka ili nakon što povučete svoj pristanak.

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više od sljedećih svrha:

 • komuniciranje s vama u vezi s izvođenjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite;
 • sklapanje ugovora i izvršavanje obveza iz tog ugovora; Konkretno, pružanje usluga kao što su registracije i narudžbe putem naše web stranice (čime se osigurava da se možete uspješno prijaviti na naše događaje, webinare i da možete naručiti usluge ili proizvode putem web stranice). Svi osobni podaci koji se obrađuju u vezi s narudžbama na našoj web stranici obrađuju se u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora koje ste s nama sklopili. Ako ne dostavite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja narudžbe;
 • za marketinške komunikacije (kao što je slanje e-mailova putem naših eVijesti, redovne pošte i SMS poruka, a sve u svrhu obavještavanja o novim uslugama ili nadogradnjama postojećih usluga, događajima koje organizira WOTRA i/ili poslovni partneri, poslovnim prilikama i ostalim informacijama, uslugama i alatima);
 • za marketinške komunikacije, temeljene na ciljanim ili individualiziranim ponudama. Korištenje nekih osobnih podataka pomaže nam da personaliziramo komunikaciju s vama kako bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih osobnih podataka pojedince možemo podijeliti u skupine, što nam omogućuje da sadržaj poruka prilagodimo svakoj skupini. Marketinška komunikacija s ciljanim ili pojedinačnim ponudama provodit će se samo uz vaš izričiti pristanak.
 • za provedbu bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova; Tijekom zaštite našeg poslovanja i ostvarivanja i/ili zaštite naših prava, osobni podaci mogu biti otkriveni. Vaši osobni podaci bit će otkriveni samo na način i pod okolnostima određenim zakonom.
 • za statističku analizu prodaje naših usluga i proizvoda te korištenja naših web stranica, što je naš legitimni interes održavanja i/ili poboljšanja poslovanja.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za bilo kakvu obradu Vaših osobnih podataka. Povlačenje privole možete pismeno priopćiti na bilo koji način naveden u poglavlju „Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci“ ove Politike.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su osobni podaci prikupljeni i obrađeni (npr. kako bismo osigurali da pristupate i koristite svoj online račun i web stranicu, za dovršavanje vaših narudžbi, provjeru plaćanja i ispunjavanje drugih obveza s naše ili vaše strane, kako bismo osigurali da možete pristupiti određenim informacijama koje su vam dostupne na web stranici, kako bismo osigurali da možete koristiti prednosti mreže i ekosustava CollaboVentures, kako bismo vam slali eNovosti, itd.).

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona čuvamo zakonom propisano razdoblje.

Osobne podatke koje obrađujemo za izvršenje ugovornog odnosa s Vama čuvat ćemo u razdoblju potrebnom za izvršenje ugovora te još 5 godina nakon sklapanja ugovornog odnosa, osim u slučaju spora oko ugovor između vas i WOTRA-e; u tom slučaju čuvamo podatke još 5 godina nakon donošenja konačne odluke suda ili arbitraže ili nagodbe, odnosno, ako nije došlo do spora, 5 godina od datuma mirnog rješenja spora.

Osobni podaci prikupljeni na temelju vaše privole ili našeg pravnog interesa čuvaju se trajno ili do opoziva privole. Podaci prikupljeni na Vašoj privoli bit će izbrisani i prije nego što povučete svoju privolu ako je svrha za koju su podaci prikupljeni već postignuta.

Osobni podaci za koje je isteklo razdoblje pohrane (npr. jer je postignuta svrha za koju su prikupljeni ili jer je dosegnut zakonski rok) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani kako bi se spriječila rekonstrukcija osobnih podataka.

Prijenos osobnih podataka

Vaši osobni podaci – za izraženu svrhu za koju su prikupljeni – mogu se prenositi, konzultirati ili imati pristup određenim trećim stranama (tzv. obrađivačima podataka), koji za nas obavljaju određene zadatke u pogledu obrade podataka. They are required to follow applicable legislation and the provisions of the personal data protection policy. Svaki izvršitelj obrade s kojim dijelimo osobne podatke može obrađivati podatke samo u svrhe za koje su prikupljeni.

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti na:

 • izvođače koji za nas pružaju poslovne usluge (npr. računovodstvene, pravne, odvjetničke i druge slične usluge);
 • pružatelje online usluga koje nam omogućuju distribuciju e-pošte i e-vijesti (kao što su Mailchimp ili Mailjet), oglašavanje (npr. Google AdWords, LinkedIn Ads i Fasebook Ads) i web analitiku (kao što su Google Analytics i Matomo Analytics);
 • pružatelje usluga podatkovnih centara gdje se nalaze naše web stranice i portali;
 • tamo gdje to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi).

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti trećim stranama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), gdje te podatke možemo obrađivati mi ili treće strane. Za svaki prijenos izvan EGP-a, poduzet ćemo dodatne korake kako bismo osigurali sigurnost vaših osobnih podataka.

Sloboda izbora

Davanje osobnih podataka koje zahtijevamo je dobrovoljno. Međutim, ako ih ne pružite, ne možete primati određene usluge, pristupiti svim funkcionalnostima naših online rješenja ili sklopiti ugovore s nama.

Davanje privole uvijek je dobrovoljno i bez ikakvih štetnih posljedica. Podsjećamo vas da određene usluge (npr. e-obavijesti ili prilagođeno slanje e-pošte i eNovosti) nije moguće pružati bez vašeg pristanka ili nakon što povučete svoj pristanak.

Prava pojedinaca na koje se osobni podaci odnose

Sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka, imate sljedeća prava:

 • pristup osobnim podacima: od nas možete zatražiti informaciju o tome obrađujemo li vaše osobne podatke. Ako to učinimo, možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima i informacijama o obradi (koji se podaci obrađuju i odakle podaci dolaze).
 • ispravak osobnih podataka: Možete zatražiti da ispravimo ili dopunimo nepotpune ili netočne podatke o Vama koji se obrađuju.
 • ograničenje obrade osobnih podataka: Možete zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka.
 • brisanje osobnih podataka: Od nas možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka (one osobne podatke koje kontroliramo ne možemo izbrisati zbog zakonskih obveza ili temeljem ugovornog odnosa).
 • kopija osobnih podataka: od nas možete zatražiti da vam dostavimo kopiju osobnih podataka koje ste poslali u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. Isporučujemo vam jednu (besplatnu) kopiju Vaših osobnih podataka u formatu koji sami odredite (ukoliko je zahtjev dostavljen elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, kopija će biti dostavljena u elektroničkom obliku). Za dodatne kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove.
 • povlačenje privole: Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za korištenje osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo uz vašu privolu. Privolu možete povući na bilo koji način naveden u poglavlju „Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci“ ove Politike. Povlačenje privole nema nedostataka, no moguće je da vam nećemo moći pružiti određene usluge nakon što povučete privolu.
 • prigovor na obradu osobnih podataka: imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka kada je svrha obrade izravni marketing ili prijenos Vaših osobnih podataka trećim osobama u svrhu izravnog marketinga. Dodatno, možete prigovoriti obradi kada se vaši podaci koriste u svrhu neizravnog marketinga uz korištenje personaliziranih ili individualnih ponuda (profiliranje). Svoj prigovor možete priopćiti na bilo koji način naveden u poglavlju „Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci“ ove Politike.

Postupak ostvarivanja individualnih prava

Svoje pisane zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete uputiti na bilo koji način naveden u poglavlju „Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci“ ove Politike.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja Vaših prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije. Postupak možemo odbiti samo ako dokažemo da vas se ne može pouzdano identificirati.

Na Vaš zahtjev, kojim ostvarujete svoja prava u vezi s osobnim podacima, odgovorit ćemo u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva.

Ova Politika o privatnosti (kao dio Pravnih uvjeta) stupa na snagu 23. studenog 2023. i mogu se ažurirati s vremena na vrijeme.

Zadržavamo pravo izmjene ili zamjene ove Politike u bilo kojem trenutku objavljivanjem revidirane Politike na ovoj web stranici. Vi ste odgovorni za pregled i upoznavanje s takvim promjenama svaki put kada pristupite bilo kojem dijelu ove web stranice.

Add New Playlist